euzg2020 eu2020

ZDRAVSTVO

Zagreb ima dolgo zdravstveno tradicijo in razvito zdravstveno storitev na najvišji ravni, pri čemer je temeljni cilj splošno sprejemanje koncepta »Zdravje za vse«, oziroma zagotavljanje celovite zdravstvene pomoči in zdravljenja vsakega občana. Zaščita, ohranjevanje in izboljševanje zdravja se v Zagrebu zagotavlja skozi tri ravni zdravstvene zaščite (primarna, sekundarna in terciarna), ki so medsebojno povezane s strokovnim in znanstvenim sodelovanjem.

Glede na to, da je razvoj lokalne skupnosti najprej obrnjen k izboljšanju kvalitete in izboljšanju zdravja, Zagreb je sprožil in izvaja številne programe in projekte, katerih cilj je izboljšanje kvalitete življenja, ohranjanje in izboljšanje zdravja svojih meščanov, programi pa se nanašajo na področja pospeševanja zdravja, prevencije, zgodnjega odkrivanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije.

Strategija »Zdravje za vse« se temelji na nenehnem cilju doseganja polnega potencijala zdravja za vse, pri čemer je najbolj pomembno izboljšati in ohraniti zdravje celo življenje in zmanjšati pogostost vodilnih bolezni in poškodb današnjih časov.

Zagreb sodeluje tudi v projektu »Zdrava mesta« Svetovne zdravstvene organizacije, kar je bistvena spodbuda k razvoju prav v tej smeri izboljšanja in zaščite človekovega okolja, spodbuda zdravega načina življenja in zdravih odnosov med ljudmi v mestu, usmerjenosti zdravstvene službe k preventivni medicini in izboljšanju zdravja - z eno besedo, k društveni politiki zdravja.
ŠPORT
Nosilec športnih dejavnosti mesta Zagreb je Športna zveza mesta Zagreb, ki spodbuja, podpira in razvija politiko izboljševanja športnih dejavnosti. Razvoj zagrebškega športa se temelji na vključevanju večjega števila meščanov v šport, tako kot tudi aktivnih uporabnikov športnih programov, razvoju mladih športnikov in ustvarjanju kontinuitete vrhunskih športnih dosežkov.
REKREACIJA
Talentiranim športnikom, posebej nositeljem mestne in nacionalne kvalitete športa, se poskušajo omogočiti čim boljši pogoji športnih treningov za nastope na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Prav tako izstopajo dejavnosti usmerjene k zagotavljanju čim boljših pogojev za razvoj in izboljšanje športa za osebe z invalidnostjo in športa gluhih. Zato mesto Zagreb v svojem lastništvu zajema 162 športnih objektov, v katerih našteta številna športna populacija izvaja svoj široki program. Poleg tega so zagrebški športni objekti mesta velikih športnih dogodkov svetovnega pomena.

Razen tradicije in razvoja, zagrebški šport se lahko pohvali tudu z rezultati, ki se odražajo v dejstvu, da največji del hrvaških športnih medalj osvojen na mednarodnih tekmovanjih, pripada prav zagrebškemu športu. Z organiziranimi tekmovalnimi športnimi aktivnostmi mesto Zagreb organizira tudi veliko število različnih športno-rekreacijskih dejavnosti izmed katerih so »Šport za vse«, »Svetovni dan pohodništva«, Zagrebški maraton in mnogi drugi.
Šport v številkah: Športna zveza mesta Zagreb in 71 združenih članic, od katerih je 61 zvez, 6 pridruženih članic in 3 občasne članice; okoli 800 društev in okoli 20 strokovnih športnih zvez; 18.500 aktivnih športnikov seniorov, 40000 športnikov mlajše generacije in še 50 000 rekreativcev; okoli 1.100 združenj, trgovskih društev in ustanov, ki delujejo v Zagrebu in so registrirani v skladu z Zakonom o športu, iste združujejo kot svoje člane in vodijo različne športne programe in aktivnosti; 162 športnih objektov v lastništvu mesta.
KOLESARSTVO
Hiter in ugoden prevoz do želenega cilja na kratke pa tudi dolge proge, zdrava telovadba, ekološko sprejemljiva rešitev, športna dejavnost in izvrstna rekreacija - vse to ponuja kolesarstvo. Kolesarstvo postaja vse bolj popularen šport, a s pomočjo številnih projektov mesta, v zadnjih nekoliko letih intenzivno vlaga v kolesarsko infrastrukturo in spodbuja meščane pa tudi turiste, da kar se da pogosto uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo.
V mestu Zagreb kolesarski promet postaja vse pomembnejši, posebej danes, v času onesnaževanja in velikega števila avtomobilov, ki povzročajo gnečo v prometu. Kolesarjem si prizadevamo zagotoviti prosto gibanje čez mesto, sledimo trendom, širimo mrežo kolesarskih stez, gradimo kulturo kolesarstva.

Brošura >