euzg2020 eu2020

SOCIALNA ZAŠČITA

Lahko bi rekli da je Zagreb mesto, ki neguje in spodbuja izvrstnost v vsakem segmentu delovanja, posebej na področju izobraževanja in socialne zaščite, kjer so doseženi visoki standardi o skrbi svojih someščanov.

Kot eden od socialno občutljivih mest v Republiki Hrvaški, se velika pozornost posveča socialnemu varstvu, zagotavljanju pravic, pomoči in varstvu tistih, ki so se zaradi različnih življenskih okoliščin znašli v stiski. Zagreb dodatno skrbi za meščane tako, da izboljšuje njihove življenske pogoje, a vključuje vse starostne skupine, od dojenčkov do meščanov starejše starostne skupine.

Redno se opazujejo potrebe meščanov ter se na ta način oblikujejo mere, ki vključujejo konkretno pomoč v naravi, prehrani, denarni pomoči, nastanitvi in drugih socialnih storitvah, ki zajemajo vse starostne skupine naših someščanov, od dojenčkov do oseb starejših starostnih skupin, hendikepiranih oseb, žrtvah nasilja in drugih obrobnih skupin, kjer neredko zagotovimo nadstandard pravic in storitev.

V veliki meri se uporabljajo možnosti črpanja sredstev s pomočjo projektov, ki se prijavljajo na Europski socialni sklad, pa tudi na programe Evropske unije, ki so v partnerstvu z društvi in ustanovami na področju Zagreba in tudi z drugimi lokalnimi skupnostmi, ustanovami in združenji iz drugih držav.
VZGOJA
Po številu vzgojno - izboraževalnih ustanov, kot tudi raznovrstnosti storitev in programov, Zagreb nudi številne možnosti za otroke in mlade kot tudi tiste, ki se želijo izobraževati preko sistema vseživljenskega učenja. O kvaliteti izobraževalnih ustanov govori tudi dejstvo, da učenci in študenti Zagreba redno prejemajo nagrade na regionalnih in državnih tekmovanjih, posebej na področju multimedije in IT-ja ter matematičnih znanosti. Mesto ponuja široko paleto predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih ustanov v francoskem, angleškem in nemškem jeziku, na podlagi različnih nacionalnih izobraževalnih programov (hrvaški, nemški, francoski, britanski in ameriški), kot tudi mednarodnih certificiranih programov kot je IB diploma, Middle Years i Primary Years, potem Cambrige Secondary i Advanced kvalifikacij.
Univerza v Zagrebu je najstarejša in največja, tako v akademskem kot tudi raziskovalnem smislu, vodilna univerza v Republiki Hrvaški, ki nudi široko paleto celovitega visokošolskega izobraževanja na biomedicinskem, biotehničnem, družbeno-humanističnem, naravoslovnem, tehničnem in umetniškem področju. Posebno vlogo in odgovornost ima pri ohranitvi in izboljšanju nacionalne znanstvene, intelektualne in kulturne dediščine ter pri krepitvi mednarodne prepoznavnosti in privlačnosti hrvaškega visokega izobraževanja in znanosti. Zagreb istočasno ponuja zelo široko paleto višješolskega izobraževanja kot tudi zasebne visokošolske ustanove.