euzg2020 eu2020

O Zagrebu

Standardi, ki sledijo potrebam prebivalcev mesta, toda ki so istočasno prilagojeni tako turistom kot tudi poslovnim partnerjem, je Zagreb srednjeeuropska oaza za vse tiste, ki želijo prijetno živeti, pametno vlagati pa tudi tiste, ki želijo pokukati v njegovo bogato zgodovino in odkriti številne zgodbe in doživetja, ki jih ponuja.

Izjemna gostoljubnost meščanov, bogata kulturna in turistična ponudba so razlogi za proglasitev mesta Zagreb za najboljšo adventsko destinacijo v Europi celo tri leta zapored. Razen najlepšega adventskega doživetja, magija mesta se lahko doživi tudi čez celo leto, v zelenih parkih in na zagrebških jezerih, gozdnih pobočjih Medvednice, fontanah in spomenikih, alejah cvetja, trgovinah, ulicah in raziskovanju vseh skritih kotičkov mesta, ki bodo osvojili prav vsako srce.

Mesto Zagreb je eno od socialno najbolj občutljivih mest v Republiki Hrvaški, ki svojim meščanom zagotavlja varnost in boljši osebni standard skozi številne socialne ukrepe in skrbi za osebe z invalidnostjo, upokojence, otroke in družine, študente z aktivno podporo in s humanitarnimi programi in projekti društev.

Zagreb je sedež Hrvaškega Sabora, Predsednika Republike Hrvaške in Vlade Republike Hrvaške.

Organizacija mesta
Mesto Zagreb opravlja zadeve iz samoupravnega obsega mesta in okrožja ter je pristojen tudi za zadeve državne uprave iz obsega urada državne uprave, ki opravljajo upravni organi mesta Zagreb.

Organi mesta Zagreb:

Mestni svet kot zastopniški organ

Mestni svet Zagreba je zastopniški organ, ki sprejema akte v okviru samoupravnega obsega mesta Zagreba in opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in mestnim statutom Zagreba. Svetnike Mestnega sveta volijo meščani na neposrednih volitvah. 

Župan kot izvršilni organ

Župan mesta Zagreb predstavlja in zastopa mesto Zagreb in je nositelj izvršilnih nalog v Zagrebu. Župana in njegova dva namestnika volijo meščani na neposrednih volitvah. Sklep o organizaciji in obsegu mestnih upravnih organov je sestavljeno iz 12 mestnih uradov, 1 mestnega zavoda in 3 strokovnih služb.

Mestna samouprava je v Zagrebu sestavljena iz 17 mestnih četrti in 218 mestnih odborov preko katerih meščani, skozi direktno izbrane predstavnike v njihovih svetih, sodelujejo pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in delo v ožjih lokalnih skupnostih. Svet mestnih četrti aktivno sodeluje v vodstvu mesta od leta 2001 in od takrat, iz leta v leto bistveno prispeva zadoščanju komunalnih in drugih skupnih potreb meščanov v širšem območju mesta, posebej vse bolj uspešnim planiranjem in izvedbo majhnih komunalnih akcij. Od leta 2009 je prej omenjenim aktivnostim svoj znaten prispevek dal tudi svet krajevnih odborov.
Prebivalstvo
demografski ukrepi
Temeljni cilj mesta Zagreb je omogočiti varno in kakovostno življenje svojim meščanom, posebej mladim, družinam, upokojencem in socialno občutljivem delu prebivalstva. Nekoliko let nazaj Zagreb beleži nenehno demografsko rast, kot rezultat spodbudnih demografskih ukrepov.

Mesto Zagreb je multikulturno središče Republike Hrvaške. Na njenem območju tradicionalno prebivajo prebivalci različnih etničnih, kulturnih in verskih skupin in pripadnosti, ki na poseben in nenadomestljiv način prispevajo k bogastvu in raznolikosti zagrebškega gospodarskega, političnega, kulturnega in vsesplošnega življenja.

Zagreb varuje, izboljšuje in spodbuja človekove pravice, socialno zaščito in sodelovanje meščanov v vsakodnevnem življenju. V skladu s tem so nekateri cilji sledeči: enakost spolov v družini in javnosti, boj proti rasnim in drugim diskriminaciam, zaščita pravic in sicer spolnih, rasnih, nacionalnih in verskih ter drugih manjšin in istočasno izboljševanje njihovih pravic in svobod. S tem se spodbuja razvoj civilne družbe in pravic na svobodo združevanja različnih akterjev, ki zastopajo potrebe in interese posameznih skupin meščanov v lokalni skupnosti.