euzg2020 eu2020

GOSPODARSTVO

Koncentracija poslovnih subjektov, oziroma podjetnikov, izobražena delovna sila, raznolika ponudba specializiranih poslovnih storitev in razvitost posameznih visokotehnoloških sektorjev gospodarstva, so razvojne sile Zagreba. Z aktivno politiko Mestna uprava neprestano razvija, spodbuja in realizira inovativne ideje in kapitalne projekte, ki najbolje ponazarja dejstvo, da se čez 50 % neposrednih vlaganj in skoraj tretjina BDP-ja Republike Hrvaške realizira prav v Zagrebu.

Mesto Zagreb je nositelj celotnega gospodarstva Republike Hrvaške in glede na to predstavlja poslovno, industrijsko, znanstveno, izobraževalno, raziskovalno in finančno središće, spodbuja in razvija gospodarstvo, ki se temelji na podjetništvu, znanju in inovacijah ter kakovostnem trgu blaga in storitev, pri čemer posebej razvija in pospešuje delovni trg in izobraževalni sistem. S pomočjo takšnih dejavnosti kaže na to, da želi biti prijatelj podjetništva in si v okvirjih svojih pristojnosti na področju gospodarstva in gospodarske infrastrukture prizadeva narediti vse, kar je v funkciji odpiranja novih delovnih mest in oblikovanja boljše materialne in socialne perspektive meščanov.

Skozi poslovno dejavnost Zagrebškega holdinga, ki je v 100 % lastništvu mesta Zagreb, podpira učinkovito nudenje komunalnih storitev in drugih urbanih servisov.

Kot lastnik in ustanovitelj ZICER-ja mesto Zagreb je podpora vsem, ki se želijo podati v podjetništvo tako, da razvijajo idejo ali izdelek.
PROMET
Prometna povezanost Mesto Zagreb se nahaja v osrednjem delu Hrvaške, kar omogoča hitro in enostavno povezanost tako s kontinentalnim kot obalnim delom države. Novo izgrajeno letališče Franjo Tuđman je od centra mesta oddaljeno samo 20 minut, kar omogoča povezanost z mnogimi evropskimi mesti in zraven nudi direktne linije do Kanade, Azije in Rusije.

V kolikor imate rajši potovanje z avtomobilom morate vedeti, da se Zagreb nahaja na trans-evropskem transportnem koridorju, ki povezuje zahodno in vzodno Evropo, kot tudi njen jug in sever. Hrvaške avtoceste so ene od infrastrukturno najboljših v Evropi, povezujejo nas z vsemi našimi sosedi in omogočajo enostaven pristop v vsak kotiček Hrvaške. Od Zagreba do Jadranskega morja potrebujete vsega dve uri vožnje z avtocesto.

Avtobusna postaja Zagreb se nahaja v neposredni bližini centra mesta in svojim uporabnikom omogoča hiter in varen prevoz. 44 peronov povezuje Zagreb z ostalimi deli Hrvaške kot tudi z večino ostalih evropskih središč.

Kar zadeva obratovanje z železnico, mesto Zagreb ima dobro povezanost preko sistema Mestsko-primestne železnice.

S stalnim vlaganjem v javni mestni prevoz Zagreb tudi na tem področju upravičuje status metropole, modernizira se tudi tramvajski vozni park, posebej od leta 2005, ko prvi nizkopodni tramvaj domače proizvodnje začne voziti po ulicah Zagreba. Zaključek investicijskih projektov, ki vključujejo tudi nova avtobusna vozila ter tista, ki so specializirana za prevoz oseb z invalidnostjo, Zagreb štejemo med mesta z visokim standardom kadar gre za javni prevoz.
ENERGETIKA
Mesto Zagreb, kot glavno mesto Republike Hrvaške ima obveznost in odgovornost neprestano izvajati učinkovito energetsko politiko in politiko varnosti okolja s temeljnim ciljem doseganja pogojev za trajnostni razvoj oziroma razvoj, ki zadovoljuje potrebe današnjih generacij, ob tem pa istočasno in v skladu z naravo bodočim generacijam omogoči, da zadovoljijo svoje potrebe. Prav zato mestna uprava mesta Zagreb odločno in aktivno izvaja planirane mere in procese energetsko trajnostnega razvoja za ostvaritev vizije, mesto Zagreb - mesto trajnostnega razvoja.
OKOLJE
Za trajen uspeh takšnih prizadevanj je najbolj pomembno razviti zavest o trajnostnem razvoju okolja na ravni vsakega posameznika kot tudi društva v celoti, pri čemer mesto Zagreb posebno pozornost posveča otrokom in mladim. Zato eden od pomembnih projektov mesta Zagreb predstavljajo eko šole in eko vrtci, katerih program je usmerjen na vzgojo in izobraževanje za ohranitev okolja. Poučevanje o ohranitvi okolja in racionalnem ravnanju z odpadki je najboljše začeti že od zgodnjega otroštva, da bi otroci razvili znanja, spretnosti in navade ohranitve okolja in že od otroštva sprejeli zavest o nujnosti odgovornega vedenja do narave in njenih virov. Na ta način poskrbimo za nove generacije ekološko ozaveščenih mladih ljudi, katerih pozitivne navade bodo postale zagotovilo čiste in varne prihodnosti.