euzg2020 eu2020

KMETIJSTVO

Stoletni gozdovi prekrivajo skoraj tretjino celotne površine mesta Zagreb, kot redko kje so avtohtone in naravne strukture dobro ohranjene in predstavljajo neko vrsto mestne oaze. Na področju kmetijstva in na podeželjskih površinah, mesto Zagreb izvaja lokalno kmetijsko politiko trajnostnega razvoja v bližji in širši okolici, ki upošteva vlogo Zagreba kot tržnega centra in vse njegove naravne pogoje, ki določajo prednostna območja za kmetijsko proizvodno panogo.
GOZDARSTVO
Projekt »Mestni vrtovi« - ureditev in opremljanje obdelovalnega zemljišča v lastništvu mesta Zagreb je odlično sprejet in smisel je, da se del zemljišča za obdelovanje daje prebivalcem mesta Zagreb za uporabo, da bi pridelali hrano (zelenjava in jagodičevje), zelišča in cvetje za lastne potrebe. Projekt predstavlja pozitiven primer trajnostne uporabe mestnega zemljišča, s katerim se lahko izboljša kvaliteta življenja meščanov v socialnem, zdravstvenem, ekonomskem in ekološkem smislu. Mestni vrtovi omogočajo dostopnost zdravih živil in izboljšanje denarne situacije meščanov, prispevajo k ohranjanju bolj zdravega okolja, k ohranjanju bio raznolikosti, ekološkem ozaveščanju meščanov, povezovanju z naravo, z zdravim načinom porabe prostega časa in promociji zdravega življenskega stila, kot tudi razvoju partnerstev med mestom Zagreb in njegovimi meščani.

Podeželjska infrastruktura, ki se nahaja v neposrednji bližini urbanega dela mesta, je ogromen potencial za odmik od mestnega prebivalstva in gneče, hrupa in stresa, hitrega načina življenja v mestu, v kateri lahko najdemo mir, svežino, čisti in sveži zrak. Najbolj dragocen dragulj so zagrebški gozdovi, ki so preživeli stoletja in imajo kot redko kje dobro ohranjeno in razporejeno avtohtono in naravno strukturo, zato predstavljajo neke vrste oaze v mestnih pogojih.

Glede na edinstveno združitev urbanega in podeželjskega, mesto Zagreb se lahko pohvali tudi z razvojem podeželjskega turizma, ki vključuje obisk po naravnih parkih in ostali dediščini na podeželjskem prostoru, panoramske vožnje, uživanje v podeželjskem pejsažu in bivanje na turističnih kmečkih gospodarstvih.
 
SKRB ZA ŽIVALI
Več tisoč hišnih ljubljenčkov v Zagrebu je zadosten razlog, da Zagreb izvaja odgovorno in občutljivo politiko zaščite in skrbi o živalih, pri čemer posebej ureja pogoje in načine bivanja domačih živali, sprejema pravila o bivanju domačih živali in omogoča delo higienskih storitev. V skladu s tem se posebna pozornost posveča zapuščenim, izgubljenim, ranjenim in mučenim živalim, ki se jim zaščita in skrb omogočajo v Zavetišču za zapuščene živali mesta Zagreb (Dumovec) in Živalskem vrtu mesta Zagreb.